1. Solární elektrárny

  Zaměření je směřováno na rodinné domy a menší bytové stavby v oblasti přímé realizace HOME hybridního energetického solárního systému...

 2. Tepelná čerpadla

  Nabízíme a provádíme instalaci a montáž tepelných čerpadel, systému vzduch-voda, zn. která jsou vhodná do rodinných domů, novostaveb...

 3. Jak na to...

  krok za krokem... vás provedeme celou realizací.

 4. Potřebujete poradit?

  Tepelná Čerpadla:
  Solární Elektrárny:
  +420 777 711 244

Menu Zavřeno
Tepelné čerpadlo

Poradna pro tepelná čerpadla​

1. Jak se správně orientovat v problematice tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii. Většinou se jedná o poměr 1kWh spotřebované energie na výrobu 3kWh tepelné energie. Jedná se tedy o účinný tepelný zdroj s velkou úsporou energie./zdroj wikipwdie/

Ve své podstatě se jedná o zařízení podobné obrácené lednici, přiměřeně velké, odpovídající výkonu čerpadla. Lze jej tedy umístit k patě objektu, do technické místnosti apod.

Ano, koupí tepelného čerpadla výrazně ušetříte na nákladech na vytápění objektu, v porovnání k cenám stávajících medií, jako plyn, topný olej nebo elektrická energie, jak se zmiňujeme výše, 1:3.

Je nutno znát celkové investiční náklady na pořízení tepelného čerpadla, příslušenství tohoto čerpadla a montáž čerpadla, včetně elektrotechnické části.Dále musíte znát náklady na současný, porovnávaný zdroj tepla. Dále je nutné znát provozní náklady obou porovnávaných zdrojů tepla. Potom porovnáte rozdíl v investici a v provozních nákladech. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Návratnost tepelného čerpadla je dnes díky vysokým cenám energií velmi krátká a to jak v porovnání s plynem tak i elektřinou nebo topným olejem.

V zimě není s fungováním tepelného čerpadla v našich zeměpisných šířkách problém. Výjimku tvoří horské oblasti.

Tepelné čerpadlo s jistotou funguje na 100% do teploty -15 dst.C Sníží-li se teploty pod tuto hranici, účinnost tepelného čerpadla poměrově k teplotě klesá.

2. Jak pro vaši stavbu vybrat správný typ tepelného čerpadla

 1. Vzduch/voda
 2. země/voda

K výběru typu tepelného čerpadla pro vaši stavbu přistupujte zodpovědně a s kalkulačkou v ruce. Rozdíl jednotlivých typů tepelných čerpadel je značný. Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výhodné použít prakticky u všech typů staveb, kde nejsou k dispozici vrty nebo plošné kolektory. Výjimku tvoří horské oblasti, kde je účinnost nižší, vzhledem k nízkým venkovním teplotám vzduchu. Jedná se o nejrozšířenější typy. Při teplotách nad 7°C, kdy už se energie pro vytápění spotřebuje málo, má systém vzduch/voda stejný nebo o něco vyšší topný faktor, nežli země/voda.

Shrnutí: vypracujeme Vám návrh vhodnosti typu čerpadla podle polohy Vaší stavby.

3. Poradíme obchodně

Existuje mnoho výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel. Vždy je nutno hodnotit poměr ceny a kvality výrobku. Cena tepelného čerpadla je přímo úměrná jeho výkonu. Čím je tepelné čerpadlo výkonnější, větší, tím je i dražší.

Většina tepelných čerpadel je vyráběna v Číně. Evropští výrobci je pouze opatří svým obchodním jménem, logem a značkou. U známých značek tedy platíte především za tuto značku, ale podstata stroje je obdobná jako u méně známých značek, výrobců a dodavatelů.

Velmi důležitou součástí pořízení tepelného čerpadla je záruční a pozáruční servis zařízení. Vždy požadujte garance od odborné firmy, že tento servis zajistí a vždy trvejte na smluvním ujednání o tomto servisu!! Záruční servis provádí odborná firma zdarma, pozáruční servis je zpoplatněn. Buďto paušálně nebo za skutečně provedený servisní úkon. Vše by mělo být zaznamenáno v servisní knize, podobně jako u vozidla a každé tepelné čerpadlo by mělo tuto knihu mít v příslušenství.

Vždy je nutné, aby Vámi požadované čerpadlo splňovalo následující předpoklady:

 1. certifikace pro EU a ČR
 2. SVT kód nutný pro získání dotace
 3. Odbornost výrobce a dodavatele a jeho certifikace a reference
 4. Záruční servis zařízení
 5. Pozáruční servis zařízení

My jsme připraveni zpracovat pro Vás cenovou nabídku na různé typy čerpadel, aby Vaše rozhodnutí bylo ekonomicky bezchybné.

4. Poradíme technicky

Základní otázkou je bilance tepelných ztrát na uvažovaném objektu.

Ve většině případů je nutno zpracovat jednoduchý projekt. U nových staveb je projekt topení, SV a TUV již zpracován. Zde je tepelné čerpadlo a jeho zapojení již navrženo. Pokud ne, naši odborníci Vám poradí, jak jej zpracovat a doporučí projektanta, který jej vypracuje.

Před koupí čerpadla, bez žádosti o dotaci, byste měli v první řadě přizvat odborníka v oboru stavebnictví nebo technické zřízení budov nebo instalatéra-topenáře. Tito odborníci zhodnotí, zda je tepelné čerpadlo pro vaši stavbu vhodné- posoudí bilanci tepelných ztrát.

To se netýká novostaveb, kde je předpoklad, že objekt je vytápěn moderně, podlahovým systémem alespoň částečně a je zateplen.

U starších objektů je nutno posoudit tepelné ztráty a způsob vytápění, typ radiátorů apod.. Vždy je výhodnější, pokud je objekt vytápěn podlahovým systémem, což u starších budov není k dispozici.

Každý objekt je nutno posoudit individuálně.

Z této bilance bude odvozen výkon tepelného čerpadla. Nejběžnější typy tepelných čerpadel jsou:

 •  9 kWmenší stavby nebo stavby s velmi dobrými tepelnými poměry, podlahovým vytápěním, s minimálními tepelnými ztrátami
 • 12 kW –   menší stavby nebo stavby s velmi dobrými tepelnými poměry, podlahovým vytápěním s minimálními tepelnými ztrátami a dále s ohřevem TUV, bazénu, vířivkou apod.
 • 18 kW – 36 kW – starší stavby, kde je tepelná bilance méně příznivá nebo nové rozlehlejší stavby s bazénem apod.

Pro základní orientaci jsou uvedené informace naprosto dostačující. V případě Vašeho výběru vždy požadujte technická data k tepelnému čerpadlu v českém jazyce, návod k použití a obsluze.

Dále požadujte servisní knihu a garanci záruky na tepelné čerpadlo. Běžná záruční doba v ČR a celé EU je 24 měsíců. Životnost tepelných čerpadel je dlouhodobá. Neměla by být kratší, nežli 10 let. Garantuje dovozce.

Od montážní firmy požadujte vždy prohlášení o odborné způsobilosti pro montáž. Dbejte na to, aby firma byla dobře zavedená, aby se nejednalo o tzv. “garážovou“firmu.

5. Poradíme s dotací

Nositelem dotačního titulu je vždy klient, konečný uživatel. Ten je rozhodujícím partnerem pro dotační orgán. Na tepelná čerpadla lze získat dva dotační tituly. Dotační titul „zelená úsporám“ a „kotlíková dotace“.

S oběma dotačními tituly Vám rádi pomůžeme a poradíme jak je získat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o značnou finanční pomoc, naši odborníci mají zájem Vám dotaci pomoci získat!

Povedeme Vaše kroky směrem k dotačním orgánům. Máme s tím značné zkušenosti.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste odpověď v naší poradně?

Zanechte nám své telefonní číslo a zavoláme vám.

  GDPR - Ochrana os. údajů

  Nabízíme kompletní servis

  Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
  Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

  Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
  Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

  Naše firma disponuje několika montážními týmy zkušených a odborných pracovníků, ale také spolupracujeme formou subdodavatelství v případě velkých realizací (průmyslové elektrárny). Montáže probíhají převážně v české republice, ale také slovensku i rakousku.

  Obsah accordion

  Zajistíme komplexní vyhodnocení stávajícího solárního systému (energetický audit) a na základě toho, navrhneme jeho případné rozšíření, renovaci solárních panelů, nebo možnou nástavbu systému.

  S vývojem ve fotovoltaickém oboru jsou dnes starší systémy panelů i solárních měničů o několik generací překonány. V oblasti aktuálních solárních trendů se náš tým pracovníků orientuje. Pravidelně navštěvujeme veletrhy v nejrůznějších částech světa a úzce kooperujeme s výrobci zejména v Číně, Taiwanu a Jižní Korei.

  Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na námi instalovaných zařízeních. Našim zákazníkům jsme trvale k dispozici a po domluvě jsme připraveni operativně řešit záruční i pozáruční servis.

  Vzhledem k technickým možnostem vzdálené diagnostiky zařízení, dokážeme již v prvotní situaci určit o jaký problém, závadu se jedná.
  Úzce spolupracujeme s výrobcem zařízení, který se s námi podílí na záruční i pozáruční vzdálené diagnostice.
  Po předchozí domluvě, provádíme našim zákazníkům pravidelnou revizi solárního systému, případnou údržbu a diagnostiku.

  Nezávazná poptávka

   jsem firma / živnostníkjsem koncový zákazník

   GDPR - Ochrana os. údajů