1. Solární elektrárny

  Zaměření je směřováno na rodinné domy a menší bytové stavby v oblasti přímé realizace HOME hybridního energetického solárního systému...

 2. Tepelná čerpadla

  Nabízíme a provádíme instalaci a montáž tepelných čerpadel, systému vzduch-voda, zn. která jsou vhodná do rodinných domů, novostaveb...

 3. Jak na to...

  krok za krokem... vás provedeme celou realizací.

 4. Potřebujete poradit?

  Tepelná Čerpadla:
  Solární Elektrárny:
  +420 777 711 244

Menu Zavřeno

AGRIFOTOVOLTAIKA skupiny Revital Energy

Agrivoltaika využívá oboustranné („bifacial“) fotovoltaické panely, které zachytávají světlo oběma svými stranami. Takové panely jsou již běžně na trhu k dispozici, a vyhovuje jim instalace s vyšším sklonem a výše nad zemí. Čím výše a s vyšším sklonem jsou instalované, tím více světla zadní stranou zachytí. Z toho vyplývají dvě možnosti instalace na zemědělské půdě:

 1. Oboustranné panely se mohou montovat stejně jako stávající solární elektrárny na poli, tzn. v šikmé poloze a s orientací převážně na jih. Inovace zde spočívá ve visuté konstrukci o výšce přibližně až 5 metrů. Plodiny pak rostou v částečném stínu pod panely, což poskytuje výhodu při vlnách veder a suchu. Zároveň se lze pod panely pohybovat s běžnou zemědělskou mechanizací.
 2. Pokud plodiny vyžadují více slunce, nebo nevyhovuje zvýšená konstrukce, přichází v úvahu řešení  oboustranných panelů, které jsou instalovány svisle tak, že jejich strany jsou orientované na východ a na západ. Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy, aby si navzájem nestínily. Ve vzniklých solárních „alejích“ lze potom úplně standardně zemědělsky hospodařit, ať už pěstovat rostliny nebo chovat zvířata. Fotovoltaika nepředstavuje žádné omezení.
 3. Visuté konstrukce jsou variabilní, vyráběné dle potřeb klienta na zakázku v ČR.
 4. Tento systém lze využít rovněž jako oplocení pozemku, s ohledem na orientaci PV panelů.
 5. V tomto případě instalace na zemědělské půdě lze nadále čerpat zemědělské dotace, sice s malým omezením na plochu a zároveň čerpat dotaci na pořízení FVE. V tomto případě pak zemědělská půda poskytuje dvojí výnos:1.výnos z půdy a zemědělské dotace a 2.výnos z prodeje el. energie distributorovi

 Ve všech případech má instalovaná fotovoltaika kladný vliv na zemědělské využití půdy, kde je instalována.
zdroj: tzb-info.cz

© Next2Sun

Nabízíme komplexní služby vybudování fotovoltaických elektráren cílených pro agro podniky, farmy, vinařství, atd. Fotovoltaické elektrárny včetně bateriových úložišť / energetických záloh dodáváme tzv. „na klíč“. Součástí dodávky jsou veškeré stavební práce, stavební povolení, projektová část, vyřízení dotací.
Následně poskytujeme servis a údržbu fotovoltaických systémů.


Mezi novinky v nabídce pro agropodniky jsou fotovoltaické panely ve formě ohrady na pastvinách, loukách. Jedná se o stavebně-funkční prvek v kombinaci s fotovoltaickým transparentním, bifaciálním panelem. Tento panel má dvě funkční vrstvy pro osvit z východní i západní strany.
Výhodou tohoto provedení je hned několik, například to, že nezabírá plochu pro sekání trávy, plodin. Nezabírá místo pro pohyb zvířat a zároveň tvoří ohrazení plochy. Ohrada z fotovoltaických panelů tvoří větrnou zábranu a zvířata se za ní schovají.
Nejedná se o klasické „polní konstrukce“, které jsou instalovány „pod úhlem“, zabírají místo jako takové, složité a nákladné sekání trávy, údržba, ale i také dnes již nemožnost instalace těchto klasických FVE.

Jako součást energetického zásobování agro podniků, nabízíme také dodávku a instalaci vlastních tepelných čerpadel vzduch-voda až do výkonu 95 kW. V návaznosti na instalaci tepelných čerpadel RHP jsou i velkokapacitní zásobníky na teplou vodu od italské firmy Cordivari. Jedná se o nejvýhodnější energetický doplněk k fotovoltaické elektrárně. 

Pro zemědělská družstva a podniky, nabízíme vyřízení dotačních titulů z mnoha možných fondů EU. 

© Next2Sun

Ukázka AGRO-REALIZACÍ

Ukázky možných realizací v agro-podnicích, vinařství, farmách. Mezi hlavní důvody instalací FVE, je výrazné snížení provozních nákladů a ve spojení s bateriovým úložištěm možnost zálohování při výpadku el. energie. U mnohých agro-podniků by při výpadku el. energie byla ohrožena výroba, ohroženy životy zvířat (např. kuřat), dále pak u vinařství a zpracování vína znehodnocení uskladnění, nebo zrání vína, pivovarské technologie, atd. 
Výhoda realizací v zemědělských družstvech je velká plocha střech. Fotovoltaické panely se dají osadit na sklady, seníky, přístřešky pro zemědělskou techniku, administrativní budovy. Mnohdy není problém se statikou střech, kdy tyto střechy mnohdy pochází z dřívějších dob a jsou dostatečně dimenzované.
Další výhodou je přítomnost trafa VN kde není problém s linkovou kapacitou distribuce. Dále je to absence omezení památkových zón a jiných místních restrikcí při osazování střech fotovoltaickými panely. 
Dalším významným faktem je ekologický zdroj energie pro Eko-Agro podniky a farmy, které pak mohou konkurovat přidanou hodnotou Eko produkce-  Eko výrobky.

Biologo EU pro ekologické zemědělství

Biologo EU pro ekologické zemědělství

Díky zdrojům energie z fotovoltaických elektráren, získáte možnost používat na svých produktech ekologické logo. Jde o velmi významnou konkurenční výhodu na trhu.
Zdroj pro takovou výrobu Bio produktů je elektrická energie sloužící mimo jiné i pro napájení tepelných čerpadel topení/chlazení, které ve velké míře tyto vinařství a zemědělská družstva využívají. Hlavní výhodou takového technologického propojení je velmi významná úspora nákladů. Tyto tepelná čerpadla vzduch-voda (topení, chlazení) komplexně dodáváme za velmi přijatelných cen, více na REVITAL-ENERGY Tepelná čerpadla

Ukázky Bio produktů - vinařství

Vinařství a zemědělské podniky

Ukázka bifaciálních fotovoltaických panelů

Bifaciální fotovoltaické panely mají široké využití ve stavebnictví a navazující architektuře. Z transparentních bifaciálních panelů, sestavujeme nejrůznější přístřešky, střešní světlíky, zastřešení stání pro vozidla, designové ohrazení pozemku, stěny a fasády budov. Samostatným funkčním prvkem jsou pak nejrůznější ploty, ohrazení, protihlukové stěny z bifaciálních fotovoltaických panelů.