1. Solární elektrárny

  Zaměření je směřováno na rodinné domy a menší bytové stavby v oblasti přímé realizace HOME hybridního energetického solárního systému...

 2. Tepelná čerpadla

  Nabízíme a provádíme instalaci a montáž tepelných čerpadel, systému vzduch-voda, zn. která jsou vhodná do rodinných domů, novostaveb...

 3. Jak na to...

  krok za krokem... vás provedeme celou realizací.

 4. Potřebujete poradit?

  Tepelná Čerpadla:
  Solární Elektrárny:
  +420 777 711 244

Menu Zavřeno

Poradna pro Domácí solární elektrárny

1. Jak se správně orientovat v problematice DSE

Domácí solární elektrárna je zařízení na výrobu elektrické energie pro Vaši domácnost, pro dům, pro stavbu. Funguje na principu výroby energie ze slunečního záření a denního světla, když ozařuje fotovoltaické panely monokrystalické struktury na střeše Vašeho domu. Tuto energii cestou invertoru přenáší do bateriového úložiště, jednoduše baterie, která je součástí systému a ta ji uchová pro Vaši potřebu. Obdobně jako ve vozidle ap..V případě Vaší potřeby energie se opět cestou invertoru tato uložená energie dostává na místo spotřeby, jako příklad je TV, lednice, sporák ap..

V současné době přináší trh invertory tzv. HYBRIDNÍ. Jedná se o obdobnou technologii jako u hybridních vozidel. Tedy v případě, že spotřebujete všechnu vlastní energii uloženou v baterii, přepne tento invertor na běžnou energetickou síť a dodává do objektu energii ze sítě. Obdobně jako u vozidla, pokud dojde energie v autobaterii, jede vozidlo na benzín.

Lze ji tedy umístit  na střechu objektu, garážový přístřešek ap..

Vše je dotováno státem poměrně velkou částkou, max. 205.000,-Kč, v regionech UL, KV a OVje přidělen bonus 10%, tedy 225.000,-Kč, v rámci programu NZÚ-Nová zelená úsporám, Mimisterstva Životního prostředí, a to do roku 2030.

Ano, zakoupením a instalací Setu malé domácí solární elektrárny do max. Výkonu 10KWh výrazně ušetříte na nákladech na spotřebě eletrické energie Vašeho objektu. V porovnání k cenám stávajících enerií ušetříte až 80%  elektrické energie. Vše je závislé na výkonu elektrárny. Elektrárna je schopna dodávat třífázový proud pro všechny typy spotřebičů. Rovněž tak pro tepelné čerpadlo, čímž tedy zároveň výrazně ušetříte na vytápění objektu. Viz. Sekce Tepelná čerpadla.

Je nutno podotknout, že ceny elektrické energie neustále stoupají a budou stoupet. Úspora bude do budoucna podstatně výraznější.

Je nutno znát celkové investiční náklady na pořízení domácí solární elektrárny, včetně její montáže a uvedení do provozu. Dále musíte znát náklady na současný, porovnávaný zdroj elektrické energie. Dále je nutné znát provozní náklady obou porovnávaných zdrojů. Potom porovnáte rozdíl v investici a v provozních nákladech. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Návratnost domácí solární elektrárny je dnes díky vysokým cenám energií velmi krátká, můžeme hovořit o období do pěti let užívání, za předpokladu využití všech dotačních titulů. Samozřejmě v návaznosti na velikosti SETU a výkonu elektrárny.

V zimě není s fungováním Domácí solární elektrárny v našich zeměpisných šířkách problém. Naopak pokud venku mzne a je jasno nebo dokonce svítí slunce, je její výkon při současných monokrystalických technologiích při výrobě panelů ještě vyšší.

Domácí solární elektrárna s jistotou funguje na 100% při všech teplotách.

Montáž  Domácí solární elektrárny všetně všech jejích součástí a příslušenství je poměrně jednoduchá. Samotná montáž trvá cca 3 dny, podle druhu objektu. Je nutno vypracovat jednoduchý projekt a zhodnotit energetickou a tepelnou bilanci Vašeho objektu. Ve všech ohledech jsme připraveni poradit jak na to.

2. Jak pro vaši stavbu vybrat správný typ domácí solární elektrárny?

Solar SET 1

5kWp – střídač SOLAX Hybrid 5kW- 11-13ks PV panel o výkonu 450W- baterie 2x LiFePo4-T58..5,8kW-celkem 11,6kW ..smart meter elektroměr, WIFI souprava a další příslušenství, v základní ceně od 200.000,-Kč + DPH 15%

Solar SET 2

6kWp – střídač SOLAX Hybrid 6kW- 13-15ks PV panel o výkonu 450W- baterie 2x LiFePo4-T58..5,8kW-celkem 11,6kW ..smart meter elektroměr, WIFI souprava a další příslušenství, v základní ceně od 250.000,-Kč + DPH 15%

Solar SET 3

8kWp – střídač SOLAX Hybrid 8kW- 16-18ks PV panel o výkonu 450W- baterie 2x LiFePo4-T58..5,8kW-celkem 11,6kW ..smart meter elektroměr, WIFI souprava a další příslušenství v základní ceně od 300.000,-Kč + DPH 15%

Solar SET 4

10kWp – střídač SOLAX Hybrid 10kW- 22ks PV panel o výkonu 450W- baterie 2x LiFePo4-T58..5,8kW-celkem 11,6kW ..smart meter elektroměr, WIFI souprava a další příslušenství v základní ceně od 400.000,-Kč + DPH 15%

 • PV panely 450W se umístili svou kvalitou na 7. místě na světě
 • SOLAX POWER Hybrid byl vyhlášen značkou roku 2019-2020.
 • Systém pracuje v režimu 25Ah, při odběru z baterií, jako jediný na světě, t.j. ON Line umístí až 6kW do spotřebiče.
 • Je plně asymetrický, t.j., že do každé jednotlivé fáze umístí dle potřeby domu el. energii od 1W -10.000W, jako jediný na světě.
 • Je vybaven EPS aplikací.
 • Dálkové ovládání cestou WIFI
 • Je vybaven displayem, který je možno ovládat manuálně, jako jediný na světě.
 • Je složen ze značkových komponentů.

Poznámka:

/HV – vysokonapěťová baterie, PV panel – monokrystalický fotovoltaický panel na střechu, Solar-Hybrid -invertor, měnič napětí v síti/

Ke všem typům je nutno zakoupit měřící elektroměr DTSU 666, ev. SMARTMETTER, který zabezpečí hybridní funkci invertoru, tedy přívod el. proudu z běžné, Vámi používané sítě. Toto zařízení je rovněž součástí setu.

K výběru správného typu FVE-DSE je nutno zhodnotit co od své elektrárny očekáváte. Vždy k této problematice pro Vaši stavbu přistupujte zodpovědně a s kalkulačkou v ruce. Rozdíl jednotlivých typů setů je značný co do výkonu, tak do ceny. FVE-DSE je možno vybudovat a výhodné použít prakticky u všech typů staveb, kde je možno umístit panely na střešní konstrukci, přístřešek, garáž. Není přípustné instalaci aplikovat na zem.! Za předpokladu, že budete požadovat dotaci. Jedná se o nejrozšířenější typy FVE-DSE s vysokonapěťovými bateriemi, které mají delší životnost a vyšší účinnost.

Shrnutí: Vypracujeme Vám návrh vhodnosti a projekt správného typu FVE-DSE podle polohy Vaší stavby. Nejprve provedeme náhled přes internet, zorientujeme stavbu, umístímě PV panely a na základě vaší spotřeby za kalendářní rok vypočítáme optimální výkon FVE.

3. Poradíme obchodně

Existuje mnoho výrobců a dodavatelů FVE-DSE. Vždy je nutno hodnotit poměr ceny a kvality výrobku. Cena FVE-DSE je přímo úměrná jejímu výkonu. Čím je FVE-DSE výkonnější, větší, tím je i dražší.

Většina komponentů FVE-DSE je vyráběna v Číně. Evropští výrobci je pouze opatří svým obchodním jménem, logem a značkou. U známých značek tedy platíte především za tuto značku, ale podstata přístroje je obdobná jako u méně známých značek, výrobců a dodavatelů. Výše uvedené sety čtvrté generace G4 a jednotlivé typy jsou nejmodernějším technologickým know how na světě, včetně baterií LiFePo4.

Velmi důležitou součástí pořízení FVE-DSE je záruční a pozáruční servis zařízení. V případě SOLAX POWER- 10let!! Vždy požadujte garance od odborné firmy, že tento servis zajistí a vždy trvejte na smluvním ujednání o tomto servisu!! Záruční servis provádí odborná firma zdarma, pozáruční servis je zpoplatněn. Buďto paušálně nebo za skutečně provedený servisní úkon. Vše by mělo být zaznamenáno v servisní knize, podobně jako u vozidla a každá DSE by měla tuto knihu mít v příslušenství.

Nedílnou výhodou FVE-DSE je dálkové sdílení dat. Toto sdílení je možno aplikovat dvěma způsoby.

 • Dálkové sdílení přes mobilní aplikaci ve Vašem telefonu nebo PC na SOLAX CLOUD
 • Dálkové sdílení prostřednictvím internetu kabelem na SOLAX CLOUD

Dálkové sdílení dat je aplikace, která Vám umožní sledovat průběh výroby energie a její ukládání do baterie a dále možnost sledovat stav nabití vašeho úložiště. Dále je možno touto cestou provádět servis zařízení a servisní opravy SW zařízení na dálku. Obdobně jako u zabezpečovacího systému Jablotron ap..

 

Vždy je nutné, aby Vámi požadovaná DSE splňovala následující předpoklady:

 1. certifikace pro EU a ČR PPDS 2021
 2. SVT kód nutný pro získání dotace
 3. Odbornost výrobce a dodavatele a jeho certifikace a reference
 4. Záruční servis zařízení
 5. Pozáruční servis zařízení
 6. Dálkové sdílení dat
 7. Nezbytné je, aby součástí zařízení bylo vysokonapěťové úložiště energie-baterie LiFePo4, nehořlavé, nevýbušné

My jsme připraveni zpracovat pro Vás cenovou nabídku na různé typy setů DSE, aby Vaše rozhodnutí bylo ekonomicky bezchybné.

4. Poradíme technicky

Základní otázkou je bilance energetických ztrát a zisků na uvažovaném objektu.

Je nutno zpracovat jednoduchý projekt a energetickou bilanci objektu. U nových staveb je projekt elektroinstalace, topení, SV a TUV již zpracován.

Zde je nutno navrhnout připojení FVE-DSE na objekt. Důležitá je instalace ve vnějším rozvaděči- možnost instalace HDO.

Naši odborníci Vám poradí, jak jej zpracovat a doporučí projektanta, který jej vypracuje.

Před koupí FVE-DSE, bez žádosti o dotaci, byste měli v první řadě přizvat odborníka v oboru stavebnictví nebo technické zřízení budov nebo elektroinstalatéra. Tito odborníci zhodnotí, zda je FVE-DSE pro vaši stavbu vhodné- posoudí bilanci ztrát a možnosti umístění panelů, baterie a invertoru a dále posoudí stav vnějšího rozvaděče- vstupní elektro revize.

U starších objektů je nutno posoudit stav rozvodů, možnosti napojení na domovní rozvaděč a dále umístění domovního elektroměru. Je podmínkou, aby elektroměr byl volně přístupný pracovníkům distributora el. energie. V jeho blízkosti bude instalován měřící elektroměr DTSU 666.

Každý objekt je nutno posoudit individuálně.

Z této bilance bude odvozen výkon FVE-DSE. Nejběžnější typy jsou od 5 kW do 10 kW-Revital SET.

Dále požadujte servisní knihu a garanci záruky na FVE-DSE. Běžná záruční doba v ČR a celé EU je 24 měsíců, u SOLAX POWER 10 let. Životnost FVE-DSE je dlouhodobá. Neměla by být kratší, nežli 15 let. Garantuje dovozce.

V případě, že budete na objektu instalovat tepelné čerpadlo i FVE-DSE, je nutno tato dvě zařízení vyladit do harmonie a spolupráce.

Naši odborníci mají s těmito zařízeními zkušenosti a rádi Vám vše nainstalují a vyladí.

Od montážní firmy požadujte vždy prohlášení o odborné způsobilosti pro montáž. Dbejte na to, aby firma byla dobře zavedená, aby se nejednalo o tzv. “garážovou“firmu.

5. Poradíme s dotací

Nositelem dotačního titulu je vždy klient, konečný uživatel. Ten je rozhodujícím partnerem pro dotační orgán. Na DSE a tepelná čerpadla lze získat dotaci z programu NZÚ-Nová zelená úsporám,MŽP.

S oběma dotačními tituly Vám rádi pomůžeme a poradíme jak je získat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o značnou finanční pomoc, naši odborníci mají zájem Vám dotaci pomoci získat!

Povedeme Vaše kroky směrem k dotačním orgánům. Máme s tím značné zkušenosti.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste odpověď v naší poradně?

Zanechte nám své telefonní číslo a zavoláme vám.

  GDPR - Ochrana os. údajů

  Nabízíme kompletní servis

  Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
  Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

  Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
  Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

  Naše firma disponuje několika montážními týmy zkušených a odborných pracovníků, ale také spolupracujeme formou subdodavatelství v případě velkých realizací (průmyslové elektrárny). Montáže probíhají převážně v české republice, ale také slovensku i rakousku.

  Obsah accordion

  Zajistíme komplexní vyhodnocení stávajícího solárního systému (energetický audit) a na základě toho, navrhneme jeho případné rozšíření, renovaci solárních panelů, nebo možnou nástavbu systému.

  S vývojem ve fotovoltaickém oboru jsou dnes starší systémy panelů i solárních měničů o několik generací překonány. V oblasti aktuálních solárních trendů se náš tým pracovníků orientuje. Pravidelně navštěvujeme veletrhy v nejrůznějších částech světa a úzce kooperujeme s výrobci zejména v Číně, Taiwanu a Jižní Korei.

  Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na námi instalovaných zařízeních. Našim zákazníkům jsme trvale k dispozici a po domluvě jsme připraveni operativně řešit záruční i pozáruční servis.

  Vzhledem k technickým možnostem vzdálené diagnostiky zařízení, dokážeme již v prvotní situaci určit o jaký problém, závadu se jedná.
  Úzce spolupracujeme s výrobcem zařízení, který se s námi podílí na záruční i pozáruční vzdálené diagnostice.
  Po předchozí domluvě, provádíme našim zákazníkům pravidelnou revizi solárního systému, případnou údržbu a diagnostiku.

  Nezávazná poptávka

   jsem firma / živnostníkjsem koncový zákazník

   GDPR - Ochrana os. údajů