1. Solární elektrárny

  Zaměření je směřováno na rodinné domy a menší bytové stavby v oblasti přímé realizace HOME hybridního energetického solárního systému...

 2. Tepelná čerpadla

  Nabízíme a provádíme instalaci a montáž tepelných čerpadel, systému vzduch-voda, zn. která jsou vhodná do rodinných domů, novostaveb...

 3. Jak na to...

  krok za krokem... vás provedeme celou realizací.

 4. Potřebujete poradit?

  Tepelná Čerpadla:
  Solární Elektrárny:
  +420 777 711 244

Menu Zavřeno

REVITAL SOLAR SET - Třífázový 400V, NOVINKA-Vysokonapěťový

Revital HV, SET 2 – 7Kw

Popis systému a funkce

Systém elektrárny – se skládá z příslušného počtu fotovoltaických panelů (dle požadovaného výkonu), Solax Hybridního invertorového měniče, ke kterému je opět dle zvoleného SETu připojen bateriový segment Solax Triple Power o příslušné kapacitě (max. počet 3ks)

Systém jako takový, je navržen ve vysokonapěťovém režimu.

Vysokonapěťový režim – je zvolen z důvodu výrazně vyšší efektivity, účinnosti (cos φ) oproti dosavadním nízkonapěťovým systémům, kterých je doposud na trhu většina. Dále z důvodu provozních ztrát při transformaci stejnosměrného napětí z fotovoltaických panelů do rozvodu domu a dobíjení baterie.
Dále je to vyšší životnost a efektivita baterie, která je opět ve vysokonapěťovém režimu. Dvě různé kapacity Solax Triple Power T45 a T63 lze navýšit až na trojnásobek (T45 max. 13,5kwh, T63 max. 18,9kwh)
Dle zjištěných dat a dlouhodobých měření se uvádí, že průměrná spotřeba běžné domácnosti v ČR je mezi 4-6kwh/den.
Průměrnou spotřebu za den lze také vypočítat z údaje vaší roční spotřeby (zjistíte na faktuře, nebo u distributora)

Co je důležité, systém hybridní fotovoltaické elektrárny není
 z důvodu energetické náročnosti vhodný pro elektrické vytápění (přímotop, elektrokotel).
Pro použití v kombinaci s vytápěním, je vhodné použít tepelné čerpadlo, kterých naše firma nabízí několik variant. V kombinaci hybridní solární elektrárna s úložištěm + tepelné čerpadlo jde o nejúspornější, nízkonákladový provoz. Roční úspora oproti předchozím nákladům může činit až 80%
V případě prodeje vyrobené elektrické energie distribuci, jste zcela ekonomicky soběstační. Zápočet spotřeby a prodeje elektrické energie je v tomto případě v plusu.

Příslušenství a elektroinstalace – SETu 1-3, se dále skládá z vedlejšího elektrorozvaděče, kde je umístěn DC odpojovač Solárních panelů, DC odpojovač vysokonapěťové baterie, třífázové jističe výstupu a výstupu z invertoru Solax, digitální měřící transformátor DTSU-666. Digitální měřící zařízení DTSU-666, měří celkovou spotřebu objektu, posílá data do hybridního invertoru Solax.

Monitoring – Solax Hybrid Invertor, je vybaven WIFI rozhraním, které se připojí k Vaší Wifi domovní síti. Po stažení aplikace Solax monitoringu (iOS, Android, WEB) a registraci systému, máte komplexní přehled nad provozem elektrárny a celého domu. V přehledné aplikaci můžete monitorovat buď on-line, nebo uložená, naměřená data z historie zejména vyrobený výkon, spotřebovanou energii, stav baterii, spotřebovanou energii z distribuce. Vše je přehledně a graficky zobrazeno. 
Ukázky monitoringu v aplikaci telefonu:

Získáte garantovanou dotaci
Zajistíme “na klíč” komplexní vyřízení dotace –
ZELENÁ ÚSPORÁM.

V případě osvitu fotovoltaických panelů, je vyrobená elektrická energie primárně určena pro okamžitou spotřebu domácnosti. V případě nevyužití této energie, jsou přebytky přesměrovány na dobíjení vysokonapěťové baterie Solax Triple Power.

Elektrárna nevyrábí. Nyní je domácnost  napájena z vysokonapěťové baterie Solax Triple Power s příslušnou kapacitou. Pokud dojde k vybití baterie, systém invertoru přesměruje spotřebu z distribuční sítě.

Systém domácí elektrárny Revital SET 1-3, lze nastavit do režimu
OFF-GRID (také nazýváno jako ostrovní systém).
Toto zapojení umožňuje v případě výpadku distribuční sítě napájet dům z bateriového úložiště Solax
Triple Power.
V tomto režimu je však možné napájet jen spotřebiče s nižším příkonem, nebo předem definovaný rozvod domu. V tomto režimu nelze zcela nahradit celkovou, energetickou spotřebu domu.

Součást dodávky a technické parametry

Fotovoltaický střídač Solax X3-Hybrid-6.0T (3-fázový beztransformátorový střídač s výkonem 6 kW)
2x MPP tracker, WiFi

HV- Vysokonapěťová Baterie Solax Triple Power T63 (6,3kwh)

REVITAL SET1 5Kw

solární elektrárna
204.900
 • Celková cena s dotací
 • cena bez dotace 359.900 Kč
Nová

REVITAL SET2 7Kw

solární elektrárna
304.900
 • Celková cena s dotací
 • cena bez dotace 459.900 Kč
Zelená

REVITAL SET3 10Kw

solární elektrárna
384.900
 • Celková cena s dotací
 • cena bez dotace 539.900 Kč
Úsporám

Jsme členem České Fotovoltaické Asociace

Popis funkce – Pokud je osvit solárních panelů, vyrobený výkon je primárně určen pro vlastní spotřebu domu. 
V případě nevyužití aktuálně vyrobeného výkonu solárními panely, je proud poskytnut pro nabíjení vysokonapěťové baterie Solax Triple Power. Může nastat i situace, kdy je baterie dobitá na 100% a dům spotřebovává jen malou část energie. V takovém případě je stále možné vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě.
Videoukázka funkce systémuZDE

Pokud nedochází k osvitu solárních panelů, dům čerpá energii
z vysokonapěťové baterie. V případě vyčerpání kapacity baterie, systém čerpá z distribuční sítě. Avšak cílem hybridní fotovoltaické elektrárny je, aby k čerpání z distribuční sítě co nejméně.

Jestliže provoz elektrárny ukáže dlouhodobě vyšší náročnost na čerpání elektrické energie z baterie, je možné bateriové úložiště Solax Triple Power až zdvojnásobit. Pro příklad baterie T63 je tato celková kapacita 18,9Kwh.
V případě nejvyšší náročnosti na uchování vyrobené energie (až 100Kwh), lze zvolit jiný typ vysokonapěťových baterii. Tady je však důležité zvážit dobu a možnosti osvitů, výkon fotovoltaických panelů a celkovou návratnost elektrárny.

Fotovoltaické panely – Podle zvoleného výkonu elektrárny, se systém Revital SET 1-3 skládá z 20-30ks polychromatických solárních panelů s vysokou účinností a výkonem 320W. Tyto námi dodávané panely mají silnou ochranou vrstvu proti UV záření a mechanickému poškození. Jsou určené do těch nejnáročnějších podmínek a jejich životnost je odhadována na více než 20. let Výrobce těchto panelů je na trhu více než 35. let a jedná se o významnou státní firmu.

Režim OFF-GRID – V případě výpadku distribuce elektrické energie, je možné systém nakonfigurovat tak, že méně náročné spotřebiče lze napájet z bateriového úložiště Solax Triple Power. Tato instalace vyžaduje další navazující elektroinstalační zapojení (stykač, jištění, atd.) V případě přerušení dodávky systém automaticky přepíná na tento režim OFF-GRID. Jakmile dojde k obnově dodávky proudu, opět automaticky přepíná do běžného provozu. Instalace této funkce vyžaduje o něco rozsáhlejší elektromontážní zásah (zvláštní rozvod, stykače a navazující elektroinstalace)

PV Panel 320W 22Ks 
Solax Hybrid 6.0.D-E 
HV Baterie T636,3kwh
Měřící elektroměr DTSU 666 
Konstrukce PV panely 
Příslušenství elektroinstalace(jističe, lišty, gewis skříně, instalační materiál, atd., dle popisu)
Montáž konstrukce střechaPV panely, elektroinstalace, ??

Cena celkem: (PV panely, Invertor, Baterie, Měřící elektroměr)
Cena neobsahuje: konstrukce PV panely, montáž konstrukce a PV panelů, elektroinstalace.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste odpověď v naší poradně?

Zanechte nám své telefonní číslo a zavoláme vám.

Nabízíme kompletní servis

Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

Díky našim dlouhodobým zkušenostem v energetice jako takové, nabízíme komplexní poradenství v oblasti využití a úspor energií jak pro domácnosti tak i podniky.
Vyhodnotíme nejefektivnější řešení hospodaření, výroby a úspor. Máme bohaté zkušenosti ve stavebnictví. Disponujeme kvalitním týmem lidí i technickým zázemím.

Naše firma disponuje několika montážními týmy zkušených a odborných pracovníků, ale také spolupracujeme formou subdodavatelství v případě velkých realizací (průmyslové elektrárny). Montáže probíhají převážně v české republice, ale také slovensku i rakousku.

Obsah accordion

Zajistíme komplexní vyhodnocení stávajícího solárního systému (energetický audit) a na základě toho, navrhneme jeho případné rozšíření, renovaci solárních panelů, nebo možnou nástavbu systému.

S vývojem ve fotovoltaickém oboru jsou dnes starší systémy panelů i solárních měničů o několik generací překonány. V oblasti aktuálních solárních trendů se náš tým pracovníků orientuje. Pravidelně navštěvujeme veletrhy v nejrůznějších částech světa a úzce kooperujeme s výrobci zejména v Číně, Taiwanu a Jižní Korei.

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na námi instalovaných zařízeních. Našim zákazníkům jsme trvale k dispozici a po domluvě jsme připraveni operativně řešit záruční i pozáruční servis.

Vzhledem k technickým možnostem vzdálené diagnostiky zařízení, dokážeme již v prvotní situaci určit o jaký problém, závadu se jedná.
Úzce spolupracujeme s výrobcem zařízení, který se s námi podílí na záruční i pozáruční vzdálené diagnostice.
Po předchozí domluvě, provádíme našim zákazníkům pravidelnou revizi solárního systému, případnou údržbu a diagnostiku.

Nezávazná poptávka

jsem firma / živnostníkjsem koncový zákazník